Συνεχιζομενη ιατρικη εκπαιδευση

Written by Φωτεινή Φιλιούση.


 

30-31/10/1999

 • 10ο Παγκρήτιο Παιδιατρικό Συνέδριο

19- 21/5/1999

 • 17th Annual meeting of Europian Society for paediatric infection diseases.

6- 7/11/1997

 • 19ο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο παιδιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών.

9- 12/11/2000

 • 11ο Παγκρήτιο Παιδιατρικό Συνέδριο.

17/2/2001

 • 4η Παιδιατρική ημερίδα Χανιά.

1- 3/6/2001

 • 39ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο

13/10/2001

 • 15ο σεμινάριο επείγουσας και εντατικής παιδιατρικής Νοσοκομείου Παίδων.

20- 21/10/2001

 • 13ο Παγκρήτιο Παιδιατρικό Συνέδριο.

10/2/2002

 • 5η Παιδιατρική ημερίδα Χανιά.

15/3/2002

 • Σεμινάριο «παιδιά και οικογένειες μετά τον χωρισμό: νέες μορφές οικογένειας» από την Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας.

31/3/2002

 • 12ο Παγκρήτιο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Συμπόσιο Ηρακλείου.

26/5/2002

 • 11η διημερίδα Παιδιατρικών Αναπνευστικών παθήσεων.

2/6/2002

 • 1ο Πανελλήνιο forum ογκολογίας Χανιά.

21- 23/6/2002

 • 40ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο.

21 – 23/6/2002

 • 16ο Διαπανεπιστημιακό Ιατρικό Συμπόσιο Ηρακλείου.

4/6/2002

 • 9η Επιστημονική Διημερίδα αναπνευστικών παθήσεων.

23- 26/10/2002

 • 14ο Παγκρήτιο Παιδιατρικό Συμπόσιο.

14- 15/9/2002

 • 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπο ειδικοτήτων Παιδιατρικής.

15/2/2003

 • 6η Παιδιατρική ημερίδα Χανιά.

1/11/2003

 • 14η Επιστημονική ημερίδα Β’ παιδιατρικής κλινικής Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ

14/2/2004

 • 7ο Σεμινάριο Παιδιατρικών Λοιμώξεων Θεσσαλονίκη.

<<Makedonia Palace>>

25/9/2004

 • 16ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής

<<Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης>>.

16/10/2004

 • 15η Επιστημονική ημερίδα Β’ παιδιατρικής κλινικής Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.

25- 26/11/2006

 • 18ο Παγκρήτιο Παιδιατρικό Συνέδριο.

24/2/2007

 • 10η Παιδιατρική Ημερίδα Χανιά.

12- 13/5/2007

 • 16η Διημερίδα Αναπνευστικών Λοιμώξεων Αθήνα.

27/4/2007

 • Εισήγηση με θέμα «Παιδικοί εμβολιασμοί – Νεότερα δεδομένα και προβληματισμοί» στην Πολυθεματική Διημερίδα Υγείας Δήμου Σούδας.

2/6/2007
 • 6ο Φροντιστήριο Ειδικευομένων Παιδιατρικής στα Εμβόλια.

<<Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικών Λοιμώξεων>> Αθήνα.

21- 23/9/2007

 • Επιστημονική Συνάντηση του Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιάτρων

10/10/2007 <<Πρώτες Βοήθειες – Αγωγή Υγείας – Διατροφή στην Β/θμια Εκπαίδευση>> Χανιά.
20- 21/10/2007
 • 19ο Παγκρήτιο Παιδιατρικό Συνέδριο Ρέθυμνο.

8- 9/12/2007
 • Παρακολούθηση των εργασιών του Ενημερωτικού Σεμιναρίου Παιδιατρικής <<Η Παιδιατρική στην Πράξη>> Αθήνα.

3/2/2008

 • Μετεκπαιδευτική Παιδιατρική Ημερίδα <<Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλειόυ>.

28/2 – 1/3/2009

 • 12η Παιδιατρική Διημερίδα Χανιά

19- 21/6/2009

 • 47ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο Χανιά.

10- 11/10/2009

 • 8ο Εκπαιδευτικό Διήμερο Παιδιατρικής Ενημέρωση<<εφόλης τηςύλης>>

24- 25/10/2009

 • 21ο Παγκρήτιο Παιδιατρικό Συνέδριο Ηράκλειο.

20/2/2010

 • 8η Μετεκπαιδευτική Παιδιατρική Ημερίδα Ηράκλειο.

27- 28/2/2010

 • 13η Παιδιατρική Διημερίδα Χανιά

19/6/2010

 • Μετεκπαιδευτικά Θέματα Λοιμώξεων και Ανοσίας

<<Εμβόλια 2010>> Ηράκλειο

18- 19/9/2010

 • 22ο Παγκρήτιο Παιδιατρικό Συνέδριο Ρέθυμνο.

29- 31/10/2010

 • 15ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο Χανιά.

26- 27/2/2011

 • 14η Παιδιατρική Διημερίδα

18/4/2011

 • The Lactation Consultant Training Course - Core

9-13/5/2011

 • Πιστοποίηση <<Συμβούλου Μητρικού Θηλασμού>> μετά από παρακολούθηση του 28ου Εβδομαδιαίο Σεμιναρίου στο Μαιευτήριο Έλενα Βενιζέλου.

5-6/11/2011

 • 31ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής <<Β΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών>>

10- 11/3/2012

 • 15η Παιδιατρική Διημερίδα

2006 έως 2010

 Παρακολούθηση νηπίων παιδικού σταθμού Δήμου Αρμένων και παιδικού σταθμού Δήμου Ν. Κυδωνίας.

18/12/2006 έως σήμερα.

Διατηρώ άριστη σχέση και συνεργασία με τα τρία ιδιωτικά μαιευτήρια της πόλης των Χανίων, 1)κλιν.Τσεπέτη, 2)Θεραπευτικό Κέντρο Χανίων-κλιν. Καπάκη και 3)κλιν. Γαβριλάκη- IASIS, (νοσηλεία άρρωστου παιδιού που χρήζει ενδονοσοκομειακής αντιμετώπισης-αγωγής και ανάνηψη κατά τον τοκετό νεογνού και παρακολούθηση αυτού στο μαιευτήριο.)